Rocznik 2021
Profesor Stanisław Grodziski (1929-2020) : rys naukowego portretu
Koszalińskie ratusze w przestrzeni miejskiej
Szymański
Traktat wersalski a uznanie Polski = The Treaty of Versailles and the acknowledgement of Poland
Dzieje parafii pw. św. Doroty w Przyrowie 1369-2019
 
Rocznik 2022
Zbrodnia w życiu społecznym Europy XIX wieku
Ustawa o Izbie Lordów z 1999 roku dopełnieniem schyłku Izby Wyższej Parlamentu Brytyjskiego
Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. T. 29,
Dawniej Heilsberg dzisiaj Lidzbark Warmiński oraz malownicze wioski. Cz. 2
Sen w rzeźbie nagrobnej Bartolomea Berrecciego
 
Rocznik 2023
38. Dywizja Piechoty Rezerwowa : geneza i walki we wrześniu 1939 roku
Dzieje Swoszowic : królewskiej perły Rzeczypospolitej
XVIII i XIX-wieczne rysunki architektoniczne i plany Płocka w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Brak okładki
Ruch ahmadijja w Polsce w XX wieku
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Listy 1973-2000
Brak okładki
Żydzi w kulturze polskiej
Brak okładki
Dedecius - Miłosz. Listy 1958-2000
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz.] 2
Brak okładki
Stulecie urodzin Jerzego Turowicza [1912-1999]
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego [1915-2003]
Brak okładki
Kultura" paryska. Twórcy, dzieło, recepcja
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
Brak okładki
Obława. Losy pisarzy represjonowanych
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]. Pamięć i sumienie emigracji
Brak okładki
polnische Emigration und Europa 1945-1990. Eine Bilanz des politischen Dankens und der Literatur Polens im Exil, Die
Brak okładki
Polska kultura ziemiańska. Szkice i rozprawy
Brak okładki
Muzyczność w dramacie i teatrze
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Górny Śląsk 1918-1922. Praca zbiorowa
Wincenty Witos 1874-1945
Brak okładki
Twórcy Niepodległości
Brak okładki
Wielcy niepoprawni politycznie
Brak okładki
Twórcy niepodległości 1918-1922
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
Brak okładki
Historia i teraźniejszość Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego - Grota w Opolu (1945-2005)
Brak okładki
Od prywatnej koedukacyjnej szkoły handlowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica (1940-2005)
Brak okładki
Z 75-letnich dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-2001
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 3: Amsterdam 1928
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy Lubelszczyzny
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Brak okładki
Polscy kolarze na igrzyskach olimpijskich. Polish cyclists at the olympic games
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe