Rocznik 2021
Biblioteki mają swoje losy : okupacyjne dzieje Biblioteki Śląskiej i jej zbiorów
Józef Sztejn (ok. 1750-1830) : tablica na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Lipowej w Lublinie
Janina Reichert-Toth i Janusz Peter : artystyczna przyjaźń, rodzinna zażyłość
Rocznik Muzeum Częstochowskiego. T. 19 (2019/2020)
Powroty minionego czasu - recenzja]
 
Rocznik 2022
Pamiętnik znaleziony w Pile
Zesłani na Sybir : deportacje mieszkańców gminy Jedwabne i okolic na Syberię w latach 1940-1941
Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 18,
Profesor Adam Wrzosek (1875-1965) - historyk i filozof medycyny : zarys biografii intelektualnej
Schole" : czas wolny w Sparcie epoki klasycznej
 
Rocznik 2023
Jak zostałem ekspertem, czyli Kariera geofizyka z PRL-u
Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939
Z głębokości : prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Henrykowi Skorowskiemu
Polska dyplomacja wobec "kwestii żydowskiej" w latach 1932 -1939
Gdy nieme groby przemawiają... : Archiwum dr. Jana Zygmunta Robla. Cz. 4
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Dusza polska i rosyjska. (Od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna). Materiały do "katalogu" wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan
Od Mickiewicza do Masłowskiej. Adaptacje filmowe literatury polskiej
Brak okładki
Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje
Brak okładki
Autoportret przekorny" [1911-2004]
Brak okładki
Sendung und Dichtung. Adam Mickiewicz in Europa
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
Brak okładki
Dedykacje w książce dawnej i współczesnej
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Argentyńskie przygody Gombrowicza
Brak okładki
Rzeczpospolita domów. Zamki, dworki i pałace. T. 1
Brak okładki
Pokolenie Gombrowicza. Narodziny powieści XX wieku w Polsce
Brak okładki
Obszary polonistyki. Język - kultura - literatura. [T.] 1
List do ferdydurkistów : wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Londyńska reduta. [T.] 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działaność polskiej emigracji niepodległościowej
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Moje z Wierzchosławicami spotkania
Brak okładki
Witosowe przesłania
Brak okładki
Z tradycji historii kultury i oświaty. Studia ofiarowane Jerzemu Kukulskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą rocznicę pracy naukowej
Brak okładki
Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1-5
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Moje studia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie 1957-1962
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1926-2021 : o wartościach łączących pracowników, absolwentów i studentów
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Brak okładki
Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu
Brak okładki
Pięćdziesiąt] 50 lat Technikum Ekonomicznego w Strzyżowie 1961-2011. Księga jubileuszowa
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Edward [Ewald] Cebula (1917-2004) olimpijczyk, piłkarz, trener
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Szczecińscy lekkoatleci na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Antoni Maszewski [1908-1944] - olimpijczyk i żołnierz
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe