Rocznik 2021
Mój brat
10 lat działalności Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego Oddziału Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
Straty miasta Łodzi w II wojnie światowej
earliest phase of the LBK in the Lublin region : new evidence from the Hrubieszów basin
Mnemonic rakija : voyages of a Balkan cosmopolitan
 
Rocznik 2022
Archiwum Państwowe w Kaliszu (1951-2021) : 70 lat działalności : praca zbiorowa
Wędrówki dalekie i bliskie : krajobraz kulturowy gminy Kłaj
Śpiewy "Psalmodia Christiana" (1583) Bernardina de Sahagún i ich powiązanie z mitologią Nahua : w kierunku rekonstrukcji muzycznej interpretacji
Organizacja i kierunki działalności kurii Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945-1956
Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego
 
Rocznik 2023
Brak okładki
60 lat Szkoły Podstawowej nr 35 w Bydgoszczy : praca zbiorowa
12 Pułk Ułanów Podolskich w ikonografii, mapach i dokumentach (1917) 1919-1947
Radzymin 1920 w obronie Odrodzonej : informator wystawy
Gdy nieme groby przemawiają... : Archiwum dr. Jana Zygmunta Robla. Cz. 3
Brak okładki
Różne losy bydgoskich energetyków
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Ukraina, Polska, świat. Wybór reportaży i artykułów
Brak okładki
polnische Emigration und Europa 1945-1990. Eine Bilanz des politischen Dankens und der Literatur Polens im Exil, Die
Brak okładki
Wstawać rano, pisać, a potem na jagody
Brak okładki
Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 2
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017)
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Brak okładki
Korespondencja
Zapisane : reportaż międzywojenny interpretowany przez pisarzy i historyków literatury
Brak okładki
Kultura" paryska. Twórcy, dzieło, recepcja
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Historia i Pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce
Brak okładki
Język - literatura - folklor
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
Brak okładki
Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918-1939)
Brak okładki
Walka o sławę. Korespondencja: Cz. 2: Konstanty A[leksander] Jeleński, François Bondy, Dominique de Roux
Brak okładki
Każdy ma swoją Itakę. Bobkowski i Gombrowicz: dwa dzienniki, dwie wolności
Brak okładki
Gombrowicz in Europa. Deutsch-polnische Versuche einer kulturellen Verortung
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Myśl polityczna Wincentego Witosa (1874-1945)
Brak okładki
Historia. Poznanie i przekaz
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Brak okładki
Wielcy niepoprawni politycznie
Brak okładki
Wincenty Witos a niepodległość Polski
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Z kształtów cienia i okruchów życia. 110 lat szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku w fotografii
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Stan organizacyjny i zadania wyższych szkół ekonomicznych w Polsce w latach 1945-1955
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Zapomniana Olimpijka. Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986)
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
Brak okładki
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Chorążowie polskich ekip olimpijskich (1924-2018)
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Folia Orientalia