Rocznik 2021
Szyfr Jana Żdżarowskiego ( -1551) na tle metod kryptograficznych używanych w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku
Odbudowa administracji gminnej w Wielkopolsce po II wojnie światowej : uwarunkowania, kadry i biurowość
Cykl trocki Michała Rouby
Historia języka polskiego jako doświadczenia wspólnotowego. T. 2
Mit "pestilentia manufacta" w XVI-XVIII w. : (wybrane przykłady)
 
Rocznik 2022
W okowach niewoli : polscy oficerowie w Oflagu II C Woldenberg podczas II wojny światowej
Brak okładki
Biblijny obraz św. Józefa
Volumina Constitutionum. T. 5, Vol. 1,
Prof. dr kpt. ż.w. Aleksander Hubert Walczak : doktor honoris causa Akademii Morskiej w Szczecinie
Lotnik z Zabłudowa Aleksander Szot(t) : w służbie Rzeczypospolitej
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Staropolskie zwierciadło. Dawne widowiska polskie z perspektywy współczesnej. Książka poświęcona pamięci Profesora Juliana Lewańskiego
Brak okładki
Żydzi w kulturze polskiej
Brak okładki
Czesława Miłosza "północna strona"
Brak okładki
Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony. Studia
Brak okładki
Wspominając Miłosza... Czy zamknięta epoka?
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Korespondencja Jana Emila Skiwskiego z Melchiorem Wańkowiczem
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Brak okładki
Spotkanie z Markiem Hłaską
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Słowo o tym, jak emigranci do szkoły szli - Stempowski, Gombrowicz i Miłosz
Brak okładki
Autobiografia pośmiertna
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Inne spojrzenie. Groteska w prozie polskiej o wojnie i okupacji. Gombrowicz, Dygat, Sandauer, Andrzejewski, Zieliński
Brak okładki
Po zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Londyńska reduta. [T.] 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działaność polskiej emigracji niepodległościowej
Brak okładki
Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Piekło i niebo Polaków". Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje, kontynuacje, spory, pamięć. T. 1
Brak okładki
Górny Śląsk 1918-1922. Praca zbiorowa
Dla dobra rządu chłopskich dusz... Wiciarz, ludowiec, nauczyciel, uczony. Księga pamiątkowa pamięci profesora Józefa Ryszarda Szaflika
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 1-2
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
50-lecie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
Rozwój wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim (wybrane problemy)
Brak okładki
Technikum Finansowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne im. St. Staszica, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. St. Staszica, Zespół Szkół nr 8 im. St. Staszica: 1951-2011
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Z kształtów cienia i okruchów życia. 110 lat szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku w fotografii
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
Brak okładki
Tomaszowscy olimpijczycy w stulecie igrzysk olimpijskich ery nowożytnej 1896-1996
Brak okładki
Sądeccy paraolimpijczycy
Brak okładki
Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Folia Orientalia