Rocznik 2021
Sto lat działalności Domu Misyjnego Świętego Wojciecha w Pieniężnie : księga pamiątkowa. T. 1
Wojny napoleońskie w Prusach Wschodnich
Memento... : SBB : pierwsza dekada
Memoria universitatis : upamiętnienia uczonych poznańskiego Uniwersytetu w latach 1919-2019
Katedra Najświętszej Marii Panny w Gorzowie Wielkopolskim (zestawienie bibliograficzne - wybór)
 
Rocznik 2022
Leśniański monaster Narodzenia Matki Bożej : niezwykłe dzieje wspólnoty prawosławnych mniszek
Polskie muzea historyczne w XX i XXI w. : modele reprezentacji
Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku
Erem Kamedułów w Rytwianach i klasztory monastyczne diecezji sandomierskiej : duchowość, historia, dziedzictwo
Od solanki do pletyzmografu całego ciała : pozycja lecznictwa dla dzieci w Rabce w skali krajowej i międzynarodowej
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Zbrojne podziemie antykomunistyczne w Tomaszowie Mazowieckim i okolicy 1945-1952
Brak okładki
Niezwykła polska rodzina : losy Gertrudy Nowak - dziecka z obozu na Przemysłowej
Codzienność wojenna i powojenna Górnego Śląska w pamięci najstarszych mieszkańców
Kolegiata Wszystkich Świętych w Jarosławiu : dzieje, duchowieństwo, wyposażenie
Gdańsk : zmieniające się oblicze miasta
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Między Śląskiem a Wileńszczyzną
Brak okładki
Prasa dawna i współczesna. Praca zbiorowa. Cz. 1-3
Brak okładki
Głód rzeczy nieziemskich
Brak okładki
Słowo o tym, jak emigranci do szkoły szli - Stempowski, Gombrowicz i Miłosz
Brak okładki
Silva rerum. Księga poświęcona profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Mexicanidad" a la [Melchior] Wańkowicz
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Brak okładki
Westerplatte
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Witold Gombrowicz, pisarz argentyński. Antologia
Brak okładki
Szczur" Witolda Gombrowicza jako przypowieść o władzy politycznej
Brak okładki
Stulecie Gombrowicza [1904-1969]
Brak okładki
Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu [1911-2004]
Brak okładki
Autobiografia pośmiertna
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
Brak okładki
Londyńska reduta. [T.] 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działaność polskiej emigracji niepodległościowej
Brak okładki
Literatura i władza
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Udział Związku Ludowo-Narodowego w rządzie "większości polskiej" Wincentego Witosa w 1923 r
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 2
Brak okładki
Historia. Poznanie i przekaz
Brak okładki
Stanisław Mierzwa 1905-1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór przemówień, pism i rozmów Wincentego Witosa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 1912-2002
Brak okładki
Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2003
Brak okładki
Kampus Akademii Ekonomicznej w Krakowie. The Campus of the Cracow University of Economics
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków polskich. Od Chamonix i Paryża do Soczi 1924-2014
Brak okładki
Olimpijczycy ziemi sądeckiej
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu