Rocznik 2021
Mój Paryż : śladami Ireny Jarockiej
Był Rulimpex : rozmowa z Ryszardem Rulińskim
Przyczynek do sytuacji prawnej szlachty mazurskiej w Prusach Książęcych w XVI wieku : (suplika Wawrzyńca Szymańskiego z Wierzbowa adresowana do Albrechta księcia pruskiego z roku 1566)
Młodzież przeciwko zniewoleniu : opór społeczny i działalność konspiracyjna wśród młodzieży szkolnej w okresie stalinowskim w świetle wybranych przykładów z różnych części Wielkopolski
Mesjasz mniemany
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Miejscówka Rynek 5 : 35 lat Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Przemyślu : monografia : praca zbiorowa
Detal architektoniczny kościoła Mariackiego w Gdańsku : katalog i zarys problematyki = Architectural detail in St. Mary's church in Gdańsk : catalogue & outline of issues
Dzieci polskie w Nowej Zelandii : obóz w Pahiatua (1944-1949)
Estetyka nadmiaru i efekt nad-wrażenia : John Maybury ("Love is the Devil") versus Francis Bacon
Tadeusz Nalepa : Breakout absolutnie
 
Rocznik 2023
Zdzisław Maćkowski
Polska wolna i samorządna : w 30-lecie utworzenia regionalnych izb obrachunkowych
Brak okładki
Greszel : katalog odmian monet Leopolda I Habsburga z mennic śląskich
Jarosław Iwaszkiewicz mniej znany
Żyło się niby normalnie : wspomnienia z lat okupacji 1939-1945
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Prasa dawna i współczesna. Praca zbiorowa. Cz. 1-3
Czesław Miłosz and Jerzy Andrzejewski : the Holocaust as Catholic moral crisis
Brak okładki
Paweł Hertz (1918-2001). Der Hüter des klassischen Reims
Brak okładki
Czesław] Miłosz
Brak okładki
Litwa Sienkiewicza, Piłsudskiego, Miłosza
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Brak okładki
Związki Melchiora Wańkowicza [1892-1974] z Jerką
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Literatura czasów PRL-u o PRL-u
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Poszukiwanie realności. Literatura, dokument, Kresy. Prace ofiarowane Tadeuszowi Bujnickiemu
Brak okładki
Zwierzęta i ludzie
Brak okładki
Pokolenie Gombrowicza. Narodziny powieści XX wieku w Polsce
Brak okładki
Listy 1950-1969
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 24-25 kwietnia 1989 r
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Drugi gabinet Wincentego Witosa (28 V - 15 XII 1923). Geneza, działalność i przyczyny upadku
Brak okładki
Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Wincenty Witos - premier Rządu Obrony Narodowej w czasie wojny polsko-bolszewickiej
Brak okładki
Droga do odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa w Warszawie
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 1925-2005
Brak okładki
Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009
Brak okładki
Wspólny fragment biografii. Pięćdziesiąt lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
Brak okładki
Od powołania Towarzystwa Szkoły Handlowej w 1918 roku do powołania Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w 2009 roku
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Lubelscy olimpijczycy
Biegnij, Bronek, Biegnij...! : Bronisław Malinowski (1951-1981) : mistrz olimpijski - lekkoatleta
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
Brak okładki
Jan Szczepański [1939-2017] - mistrz olimpijski związany z Wołominem
Brak okładki
Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Art of the Orient