Rocznik 2021
Józef Piłsudski w systemie polskiej demokracji 1922 r
Nowe znalezisko monet typu Janków we wsi Zakrzew gm. Warta, pow. Sieradzki, woj Łódzkie
Pierwszy partyzancki oddział Armii Krajowej "Kmicica" na Wileńszczyźnie
Ewangelicyzm i polskość Zaolzia
U początku kształtowania się na ziemiach polskich nowoczesnych nauk o człowieku i jego zróżnicowaniu rasowym = At the beginning of the development of modern human sciences and studies on "racial" diversity on the Polish lands
 
Rocznik 2022
A30 SP Gun 2 "Avenger" Cruiser Tank A30 "Challanger"
Kalliope Austria II : kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce : silna słaba płeć
Stężyccy herbu Rola : dzieje rodziny w zarysie : linia grójecka i sobienio-jeziorska
Zapisywane z doskoku
Brak okładki
Betlejem orędzia miłosierdzia : historia klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Kabir i Miłosz, czyli poetyckie wspomnienie o St[anisławie] Schayerze [1899-1941]
Brak okładki
Miłosz na Żuławach. Epizod z biografii poety
Brak okładki
Język, teatr, literatura IV. Materiały z międzyuczelnianej studenckiej konferencji naukowej
Brak okładki
Campo di Fiori' fifty years later: the people who remain. A discussion that took place on the fiftieth anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising
Brak okładki
Pieniądz w literaturze i teatrze. Materiały z sympozjum "Temat pieniądza w literaturze i teatrze". Uniwersytet Gdański, Gdańsk 17-18 stycznia 2000
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Obława. Losy pisarzy represjonowanych
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
Brak okładki
Melchior Wańkowicz. Bibliografia
Brak okładki
Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Każdy ma swoją Itakę. Bobkowski i Gombrowicz: dwa dzienniki, dwie wolności
Brak okładki
Witold Gombrowicz. Studium portretowe drugie
Brak okładki
Nieznanym śladem Gombrowicza. Wizyty u Zdziechowskich
Brak okładki
Listy do Mariano Betelū
Brak okładki
Wspominając Gombrowicza
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Kielecczyzną. Materiały z sesji popularnonaukowej, która odbyła się w Kielcach w 50 rocznicę śmierci Wincentego Witosa
Brak okładki
Ostatnia droga Wincentego Witosa
Brak okładki
Informacja o odsłonięciu obelisku upamiętniającego pobyt Wincentego Witosa w Radzyminie w sierpniu 1920 r
Brak okładki
Narodowa demokracja XIX-XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Romana Wapińskiego (1931-2008). T. 1: Koncepcje - ludzie
Brak okładki
Wincenty Witos w Zamościu
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zarys historii szkoły 1925-1995
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Księga jubileuszowa 1953-2013
Brak okładki
Moje studia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie 1957-1962
Brak okładki
Szkoła Wyższa w środowisku regionalnym. Z okazji 15-lecia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2013
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
Biegnij, Bronek, Biegnij...! : Bronisław Malinowski (1951-1981) : mistrz olimpijski - lekkoatleta
Brak okładki
Tomaszowscy olimpijczycy w stulecie igrzysk olimpijskich ery nowożytnej 1896-1996
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Witalis Ludwiczak [1910-1988] - prawnik z olimpijskim paszportem
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Folia Orientalia