Rocznik 2021
Brytyjska Izba Lordów na przełomie XIX i XX wieku : ewolucja pozycji w systemie politycznym
Droga Bohdana Mazurka do "Bozzetti" w kontekście wczesnych utworów powstałych w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia
Efekty wciągania ZBOWID-u w akcję sabotowania polskiej emigracji niepodległościowej w Holandii - edycja źródłowa = The effects of ZBOWiD being drawn into the action of sabotaging Polish independence emigration - source edition
Warszawianka - "paryżanka Północy" : o kobietach mody i modzie kobiecej Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym
Japonia w prasie polskiej XIX wieku = 19 seiki no Pōrando shinbun, zasshi ni okeru "Nihon"
 
Rocznik 2022
Chcę być malarzem
Przymusowy" kontakt dwóch kultur chrześcijańskich - wschodniej i zachodniej - a imiennictwo Podlasia w drugiej połowie XIX w. : rusyfikacja imion Tatarów podlaskich
Propedeutyka i historia fizjoterapii
Brak okładki
Historia Katedry Chemii Żywności i Biokatalizy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Moje meandry życiowe
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Ruch ahmadijja w Polsce w XX wieku
Brak okładki
a łza się w oku kręci
Brak okładki
Na styku kultur i narodów : galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym. T. 49,
Będzin którego już nie ma
Wanda Malczewska 1822-1896 : droga do świętości
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Ameryka. O pisarstwie Czesława Miłosza
Brak okładki
Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim [1878-1911]
Brak okładki
Miłosz i Putrament. Żywoty równoległe
Brak okładki
Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 2: Wiktor Choriew in memoriam
Brak okładki
Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza [1911-2004]
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Korespondencja Jana Emila Skiwskiego z Melchiorem Wańkowiczem
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Aliasów moc, czyli jak Melchior pisarz krzepił Wańkowicza wydawcę
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Gombrowicz in Europa. Deutsch-polnische Versuche einer kulturellen Verortung
Brak okładki
Marani literatury polskiej
Brak okładki
Listy do Juana Carlosa Gómeza
Brak okładki
polnische Emigration und Europa 1945-1990. Eine Bilanz des politischen Dankens und der Literatur Polens im Exil, Die
Teatralność i dramatyczność. [Witold] Gombrowicz, [Tadeusz] Różewicz, [Sławomir] Mrożek
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej
Brak okładki
Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski
Brak okładki
Konflikt Wincentego Witosa z duchowieństwem Diecezji Tarnowskiej
Brak okładki
Droga do odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa w Warszawie
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu w latach 1946-1996. Szkic monograficzny. 50 lat ZSE
Brak okładki
Wspólny fragment biografii. Pięćdziesiąt lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2013
Brak okładki
Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy
Brak okładki
Szkoła Wyższa w środowisku regionalnym. Z okazji 15-lecia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Tomaszowscy olimpijczycy w stulecie igrzysk olimpijskich ery nowożytnej 1896-1996
Brak okładki
Sądeccy paraolimpijczycy
Brak okładki
Antoni Maszewski [1908-1944] - olimpijczyk i żołnierz
Brak okładki
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica