Rocznik 2021
Pruscy Polacy"? : ugodowość w Wielkim Księstwie Poznańskim i Prowincji Poznańskiej
Brak okładki
Necrologium episcoporum Poloniae
Krakowianin o wielu pasjach : fotografie amatorskie Mariana Plebańczyka w zbiorach Muzeum Krakowa
Jakuckie prace Wacława Sieroszewskiego i zmiany kulturowe narodu Sacha - recenzja]
Ignacy Szydłowski jako redaktor "Wizerunków i Roztrząsań Naukowych" (1834-1843) = Ignacy Szydłowski as seitor-in-chief of "Wizerunki i Roztrząsania Naukowe" (1834-1843 )
 
Rocznik 2022
What can the modern generation learn from Ignacy Łukasiewicz?
Pamiętnik znaleziony w Pile
Historia trzcianeckiego herbu
Janowiec nad Wisłą : dzieje miasta 1537-1869
Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu 1939-1945 : zarys działalności wraz z wyborem dokumentów
 
Rocznik 2023
Pułkownik Stanisław Hojnowski (1893-1939) : biografia obrońcy Tomaszowa Mazowieckiego z września 1939 roku
Rodzina Szadziewskich znad Dźwiny : ocalić od zapomnienia
Brak okładki
Historia rodziny Zale(w)skich z Zalesia wraz ze spokrewnioną rodziną Pogonowskich z Pogonowa i Plewek
Dezyderiusz Danczowski : wirtuoz wiolonczeli, znakomity kameralista, ceniony pedagog
Jerzy Nowosielski : przeciwpragnienia : Kordegarda Galeria Narodowego Centrum Kultury : maj - czerwiec 2023 = Jerzy Nowosielski : counterdesires : Kordegarda The Gallery of the National Centre for Culture : May - June 2023
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru
Brak okładki
Wyprawa w dwudziestolecie
Brak okładki
Miłosz wobec Conrada 1948-1959
Brak okładki
Moje spotkania z Czesławem Miłoszem [1911-2004]
Brak okładki
Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Listy Melchiora Wańkowicza do Henryka Wiercieńskiego w sprawie pamiątek po ojcu Melchiorze - zesłańcu z 1863 roku
Brak okładki
Mexicanidad" a la [Melchior] Wańkowicz
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Melchior Wańkowicz. Bibliografia
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Język - literatura - folklor
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Wspominając Gombrowicza
Brak okładki
Błagam, tylko nie profesor. Wypominania i anegdoty
Brak okładki
Dramat polski XIX i XX wieku. Interpretacje i analizy
List do ferdydurkistów : wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism
Brak okładki
Polish memories
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina". Rozmowa Jana Winczakiewicza z Kazimierzem Wierzyńskim w paryskim studio R.F.I. w 1960 roku
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Życie Chopina
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Sto dwadzieścia] 120 lat polskiego ruchu ludowego
Brak okładki
Idea Polski Ludowej w myśli politycznej Wincentego Witosa i Stanisława Thugutta
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Brak okładki
Niech żyje Witos, niech żyje Polska!". Relacja Jana Dębskiego z podróży do Bułgarii w maju 1922 roku
Brak okładki
Bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo Polski. T. 1
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Brak okładki
Rozwój wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim (wybrane problemy)
Brak okładki
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1965-2005. Księga jubileuszowa
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Nadzieje i rozczarowania - polscy sportowcy na XI Nowożytnych Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku - analiza przypadków
Brak okładki
Zapomniana Olimpijka. Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986)
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
Brak okładki
Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały