Rocznik 2021
Początki konspiracji wojskowej i cywilnej na Wileńszczyźnie w latach 1939-1941
Z pamiętnika internowanego : Kraków - Nowy Wiśnicz - Załęże 13 XII 1981-29 IV 1982
Losy zakonników i zakonnic z klasztorów skasowanych w Wielkim Księstwie Poznańskim (do 1841 r.)
Kobieta na przestrzeni dziejów. T. 3
Tatarzy na Litwie w początkach XV wieku pod obserwacją wywiadu krzyżackiego
 
Rocznik 2022
Refleksje i wspomnienia "starego pedagoga" z lat 1936-1939, 1939-1945 oraz 1945-1973
Pomorzaki" na ziemi łosickiej w latach 1939-1945
Żyłem w ciekawych czasach - zapisane na autostradzie
Jewellery of the barbarian societies from the Crimea in the Sarmatian period : earrings, bracelets, band rings and finger rings
Ocalić od zapomnienia : wspomnienia leszczyńskich Sybiraków
 
Rocznik 2023
Politechnika Warszawska : historia i tradycja w zarysie
Natura totalitaryzmów : od modelu Carla J. Friedricha i Zbigniewa Brzezińskiego po zagrożenia XXI wieku = The nature of totalitarianisms : from the model proposed by Carl J. Friedrich and Zbigniew Brzeziński to the threats of the 21st century
Wielkie dni małej floty
Generał Haller i jego legenda : informator wystawy "Generał Józef Haller i jego żołnierze"
Między Osławą a Jasiołką : Łemkowszczyzna Wschodnia w latach 1918-1939 : studium historyczno-etnograficzne
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Dedecius - Miłosz. Listy 1958-2000
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]. Pamięć i sumienie emigracji
Brak okładki
Literatura w kalejdoskopie sztuki. Twórczość poetów i pisarzy polskich XX wieku jako inspiracja dla dzieł muzycznych, plastycznych i filmowych. W 100-lecie urodzin Czesława Miłosza
Brak okładki
Der "polnische Essay" und seine kulturmodellierende Funktion (Jerzy Stempowski und Czesław Miłosz)
Brak okładki
Po Miłoszu
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Brak okładki
Listy Melchiora Wańkowicza do Henryka Wiercieńskiego w sprawie pamiątek po ojcu Melchiorze - zesłańcu z 1863 roku
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
Brak okładki
Listy 1945-1963
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Literatura czasów PRL-u o PRL-u
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Z Sienkiewiczem po Mazowszu. Studia - referaty - materiały. III Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie, Wyszogród, Czerwińsk, Płońsk, Gostynin, Kutno, Sierpc, Płock, 13-17 listopada 1989 r
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Argentynie. Świadectwa i dokumenty 1939-1963
Brak okładki
Wspominając Gombrowicza
Brak okładki
Nieznanym śladem Gombrowicza
Brak okładki
Swedish-Polish modernism. Literature, culture. Conference held in Cracow, Poland, april 20-21 2001. Joint Swedish Polish conference entited Swedish Polish modernism - literature, language, culture
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór przemówień, pism i rozmów Wincentego Witosa
Brak okładki
Wielcy niepoprawni politycznie
Brak okładki
Idea Polski Ludowej w myśli politycznej Wincentego Witosa i Stanisława Thugutta
Brak okładki
Państwo, demokracja, chłopi. Studia z historii społeczno-politycznej Polski (XVII-XX w.). Tom studiów dedykowany profesorowi Romualdowi Wacławowi Turkowskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy dydaktyczno-naukowej
Brak okładki
Wincenty Witos a kluczowe kwestie w Sejmie Ustawodawczym (1919-1922)
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Technikum Finansowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne im. St. Staszica, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. St. Staszica, Zespół Szkół nr 8 im. St. Staszica: 1951-2011
Brak okładki
Siódmy] VII Zjazd Absolwentów Studiów Ekonomicznych i Socjologicznych w Łodzi, 4-7 czerwiec 2009 r. 20 lat Stowarzyszenia
Brak okładki
Dzieje Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945-1956
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
Brak okładki
Dziewięćdziesięciolecie] 90-lecie Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Międzyrzeczu Podlaskim. Praca zbiorowa
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Ruch olimpijski na ziemi gorzowskiej
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Nasi olimpijczycy z AGH
Brak okładki
Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu