Rocznik 2021
Drewniany kościół św. Doroty w Grochowach : przyczynek do dziejów nieistniejącej świątyni
Profesor Stanisław Ciesielski (1954-2020)
Pierwsi po "Hubalu" : "Odwet-Jędrusie" 1939-1945
Polacy w Brygadach Międzynarodowych podczas hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939) : kilka uwag o stanie badań i postulatach badawczych
Czy denar typu Stronczyński 54 jest monetą Bolesława Kędzierzawego? : w sprawie mennictwa denarowego na Śląsku w drugiej połowie XII wieku
 
Rocznik 2022
Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego. T. 3,
Sprzymierzeni w zbrodni
A miało być na chwilę
Splendor i wiedza : biblioteka królewska Stanisława Augusta : eseje
Ilustrowany przewodnik po cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy
 
Rocznik 2023
Szarotkę mamy w herbie... : historia odznak, oznak rozpoznawczych oraz barw polskich formacji górskich
Brak okładki
Kleniewscy z Radości
Brak okładki
60 lat Szkoły Podstawowej nr 35 w Bydgoszczy : praca zbiorowa
Generał Haller i jego legenda : informator wystawy "Generał Józef Haller i jego żołnierze"
Jak zostałem ekspertem, czyli Kariera geofizyka z PRL-u
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
W krainie pamiątek. Prace ofiarowane profesorowi Bogdanowi Zakrzewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej
Brak okładki
Wyprawa w dwudziestolecie
Brak okładki
Konfrontacje
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Aliasów moc, czyli jak Melchior pisarz krzepił Wańkowicza wydawcę
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Spotkanie z Markiem Hłaską
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Diabeł w literaturze polskiej
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Barwa w języku, literaturze i kulturze. [T.] 1
Obecność słowa w Zabrzu. Księga jubileuszowa 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
Brak okładki
Marani literatury polskiej
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Wincenty Witos wobec Rosji i ZSRR
Brak okładki
Wincenty Witos - premier Rządu Obrony Narodowej w czasie wojny polsko-bolszewickiej
Brak okładki
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce - wartości w polityce. Księga jubileuszowa ofiarowana pani profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
Brak okładki
Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej
Brak okładki
Rok 1918 na Podlasiu. Praca zbiorowa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
80 lat Szkoły Ekonomicznej w Jarosławiu (1924-2004)
Brak okładki
Dziewięćdziesięciolecie] 90-lecie Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Międzyrzeczu Podlaskim. Praca zbiorowa
Brak okładki
95 lat Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku: 1900-1995
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1926-2021 : o wartościach łączących pracowników, absolwentów i studentów
Brak okładki
Zarys historii szkoły 1925-1995
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Ruch olimpijski na ziemi gorzowskiej
Brak okładki
Wspomnienie z Igrzysk Paraolimpijskich 2012 w Londynie - szermierka na wózkach
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 3: Amsterdam 1928
Brak okładki
Ze Śląska na olimpijskie areny. Leksykon olimpijczyków śląskich
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica