Rocznik 2021
Darów : moje leśne życie : wspomnienia beskidzkiego leśnika
Wychowanie przedszkolne w Drugiej Rzeczypospolitej : między teorią, praktyką i niedocenionym dziedzictwem pedagogicznym = Preschool education in the second Polish Republic : between theory, practice and the underappreciated pedagogical heritage
Książ ’39 : niewinnie straceni
Moje "bezpośrednie" i "pośrednie" spotkania ze Stefanem kardynałem Wyszyńskim - Prymasem Tysiąclecia
Twardziel : Antoni Wójtowicz (1954-2020) : opozycjonista, podziemny drukarz, wydawca
 
Rocznik 2022
Polskie muzea historyczne w XX i XXI w. : modele reprezentacji
Plan symbolicznych krzyży na Miejscu Straceń w Treblince
Historia uzbrojenia i malarstwo batalistyczne : przewodnik
Suwałki na starych pocztówkach 1900-1944. T. 2,
Chmielnicki : burzliwe losy kozaków
 
Rocznik 2023
Od niepodległości do niepodległości : historia Polski 1918-1989
Wóz Drzymałów pod szwedzkim zaborem : transdyscyplinarne badania pamięcioznawcze nad chłopskim dziedzictwem : księgi wtóre
Bohdan, Jerzy, Witold i Wacław Hulewiczowie
Świdermajerowie
25 lat stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Listy 1945-1998
Brak okładki
Polish Renaissance in its European Context, The
ťeská polonistická studia. Tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo)
Brak okładki
Ameryka. O pisarstwie Czesława Miłosza
Brak okładki
Zwierzęta i ludzie
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
Na tropach Wańkowicza
Aliasów moc, czyli jak Melchior pisarz krzepił Wańkowicza wydawcę
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
Brak okładki
Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Obraz Kanady w Polsce
Brak okładki
Amicus Poloniae. Teksty ofiarowane profesorowi Heinrichowi Kunstmannowi [1923-2009] w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Die Selbstdarstellung im Tagebuch. An Beispiel des 'Tagebuchs Witold Gombrowicz'
Brak okładki
Patagończyk w Berlinie". Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej
Brak okładki
Barwa w języku, literaturze i kulturze. [T.] 1
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Brak okładki
Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej. Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk...". Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety: Londyn, 16 lutego 2019
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Dom wśród modrzewi. W poszukiwaniu śladów pobytu Kazimierza Wierzyńskiego w Muszynie
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wierzchosławice. Dzieje wsi i gminy
Brak okładki
Na szlaku niepodległości
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Historia. Poznanie i przekaz
Brak okładki
Ostatnia droga Wincentego Witosa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
100 lat tradycji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie. Księga jubileuszowa 1911-2011
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 1912-2002
Brak okładki
60 lat Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie. Technikum, Liceum Ekonomiczne w Strzelnie 1963-1974
Brak okładki
Aude aliquid dignum. Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2001-2007 i Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007-2008
Brak okładki
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Chorążowie polskich ekip olimpijskich (1924-2018)
Brak okładki
Od Chamonix i Paryża do Vancouver. Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2010
Brak okładki
Opolscy olimpijczycy
Brak okładki
Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Almanach Leżajski