Rocznik 2021
Historia, manipulacja i trauma : przypadek Katalonii
Parafia rzymskokatolicka św. Józefa w Węgielsztynie (1962-2019) - recenzja]
Svìtoglâdnì uâvlennâ pokutân pro viniknennâ hvorob ta narodnì metodi ïh lìkuvannâ (na osnovì polʹovih materìalìv) = Folk medicine in Pokuttia - ideas about the sources of deseases and methods of their treatment (based on field research)
Konstanty Holly (1954-1998) : życie i dzieło = Konstanty Holly (1954-1998) : life and work
Marian Pryliński "Ojciec" (1871-1937) : zapomniany bojowiec Polskiej Partii Socjalistycznej - Frakcji Rewolucyjnej i zasłużony mieszkaniec Łęczycy
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Różańsko : nasze dziedzictwo, nasza tożsamość
Ostatnie fastrygi
Oddział Chełmski Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników Rzeczypospolitej Polskiej : (1922/1923-1939)
Zlikwidować! : agenci Gestapo i NKWD w szeregach polskiego podziemia
Refleksje i wspomnienia "starego pedagoga" z lat 1936-1939, 1939-1945 oraz 1945-1973
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Na styku kultur i narodów : galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym. T. 53,
Brak okładki
Kleniewscy z Radości
Legiony Polskie w gminie Nieporęt 1917-1918 : przybycie - kryzys przysięgowy - internowanie
160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Bez pożegnania : dzieje Związku Krakowian w Izraelu
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Ścieżkami pisarzy. T. 1: Studia i szkice o Krakowie
Brak okładki
Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina
Brak okładki
Autoportret przekorny" [1911-2004]
Brak okładki
Zbiorowa nieświadomość. Czesław Miłosz
Brak okładki
Paweł Hertz (1918-2001). Der Hüter des klassischen Reims
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
Brak okładki
Westerplatte
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Diabeł w literaturze polskiej
Brak okładki
Kronos
Brak okładki
Węgry - Polska w Europie Środkowej. Historia - literatura. Księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Felczaka
Brak okładki
Witold Gombrowicz. Studium portretowe. T. 2
Brak okładki
Jaśnie Panicz. O Witoldzie Gombrowiczu [1904-1969]
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Na szlaku niepodległości
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
Brak okładki
Górny Śląsk 1918-1922. Praca zbiorowa
Brak okładki
Droga do odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa w Warszawie
Wincenty Witos : prawo i wolność są największym skarbem narodu
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
Brak okładki
Z kształtów cienia i okruchów życia. 110 lat szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku w fotografii
Brak okładki
Powstanie i rozwój towaroznawstwa 1924-2000. Materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 IX 1999 r.)
Brak okładki
Bibliografia zawartości publikacji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (2001-2003)
Brak okładki
Wolontariat szkolny Vetter w roku jubileuszów. Monografia 150-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta Juliusza Vetterów. 20-lecie wolontariatu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
Brak okładki
Bronisław Czech - olimpijczyk rodem z Podlasia
Brak okładki
Janusz Kusociński [1907-1940] - olimpijczyk niezłomny, heroiczny bohater bieżni i pola walki
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
Brak okładki
Radomscy olimpijczycy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe