Rocznik 2021
Projekt naukowo-badawczy „Mortui viventes obligant. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Dziekanowicach” = A scientifi c-research project ‘Mortui viventes obligant. The early medieval burial ground in Dziekanowice’
Rozwój problematyki konserwatorskiej architektury sakralnej : rys historyczny
Krajowiec Ludwik Abramowicz (1879-1939) i kwestia białoruska na łamach "Przeglądu Wileńskiego" (1921-1938)
Teksty popularne na łamach "Gazety Kieleckiej" : wybrane zagadnienia
Wolne miasto" Zakopane 1956-1970 - recenzja]
 
Rocznik 2022
Piłka nożna w Pruszczu Gdańskim (1922-2022)
Ocalić od zapomnienia : (zbiór wspomnień z czasów II wojny światowej i PRL-u)
Brak okładki
Sępólno Krajeńskie : ilustrowana podróż przez wieki
75 osobowości na 75 lat LZS regionu łódzkiego : Ludzie Zbliżonych Serc z regionu łódzkiego w latach 1946-2021 : 75 lat, 75 sportowców, 75 działaczy, trenerów
Na marginesie opisu i krytyki stempli oraz odcisków pieczętnych z okresu Polski ludowej
 
Rocznik 2023
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Miłosz - lewy profil
Brak okładki
La Via dell'Ambra dal Baltico all'Alma mater. Atti del Convegno italo-baltico svoltosi all'Università di Bologna dal 18 al 20 settembre 1991
Brak okładki
Wygnania i powroty. Publicystyka rozproszona z lat 1951-2004. Cz. 1-2
Brak okładki
Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940. Studia
Czesław Miłosz's reflections on the political "diseases" of the 20th century in the context of harmonizing bilateral relations between Poland and Ukraine : reliminary remarks
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Listy 1945-1963
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Legenda Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Marani literatury polskiej
Brak okładki
Warszawa Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Literackie drogi wobec mitu
Brak okładki
Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym
Brak okładki
Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 24-25 kwietnia 1989 r
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
Brak okładki
Biblia w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszlinie
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos a niepodległość Polski
Brak okładki
Przemówienia
Brak okładki
Z archiwum Józefa Retingera. Listy do przywódców ruchu ludowego
Brak okładki
Górny Śląsk 1918-1922. Praca zbiorowa
Brak okładki
Wincenty Witos w Zamościu
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześćdziesiąt lat tradycji polskiego szkolnictwa pedagogicznego i ekonomicznego na Wybrzeżu
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego - Grota w Opolu (1945-2005)
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946-2021) : od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2003
Brak okładki
Dr Zbigniew Troczewski [1904-1980] jako nauczyciel szkół ekonomicznych w Białymstoku. (Wspomnienia wychowanków)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
Brak okładki
Bronisław Czech - olimpijczyk rodem z Podlasia
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
Brak okładki
Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe