Rocznik 2021
Charakter procesu polsko-krzyżackiego z lat 1320-1321
Stefan kardynał Wyszyński : Prymas Tysiąclecia. T. 2
Potężny przyczynek
Moja droga... : rozmowy Arkadiusza Oleksaka. Cz. 1
Jeszcze się spotkamy
 
Rocznik 2022
O pieśniach Zygmunta Glogera nieco inaczej
Generał broni Władysław Anders 1892-1970 : czyny i pamięć
Wizja muzealnictwa Feliksa Kopery na tle muzealnictwa krakowskiego w latach międzywojennych
Kolumbowie : czas pamięci
Brak okładki
Księga Pamiątkowa GZK-LZK : wydano z okazji jubileuszu 120-lecia Szkoły
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Listy 1973-2000
Brak okładki
Inne abecadło
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]. Pamięć i sumienie emigracji
Brak okładki
Klasycyzm. Estetyka - doktryna literacka - antropologia
Brak okładki
Literacka twórczość noblistów - Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i Güntera Grassa w przekładach dla poznania, porozumienia i zbliżenia polskiego i niemieckiego narodu
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Mexicanidad" a la [Melchior] Wańkowicz
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
Brak okładki
Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945)
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
Aliasów moc, czyli jak Melchior pisarz krzepił Wańkowicza wydawcę
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Witold Gombrowicz wśród Czechów
Brak okładki
List do ferdydurkistów. Wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism
Brak okładki
Zielone lata. Maria Jarema, 1908-1958
Teatralność i dramatyczność. [Witold] Gombrowicz, [Tadeusz] Różewicz, [Sławomir] Mrożek
Brak okładki
Teatr Witolda Gombrowicza
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
Brak okładki
Literatura i władza
Brak okładki
Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Piekło i niebo Polaków". Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje, kontynuacje, spory, pamięć. T. 1
Z dziejów Polski 1919-1921 (zbiór studiów) : w stulecie wojny polsko-bolszewickiej, zaślubin Polski z Bałtykiem, Konstytucji marcowej, pokoju ryskiego i plebiscytu na Górnym Śląsku
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945] - polski polityk i mąż stanu. Cz. 1-2
Brak okładki
Publicystyka
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2013
Brak okładki
Księga sześćdziesięciolecia] 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego - Grota w Opolu (1945-2005)
Brak okładki
Źródła i materiały do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Udział sportowców Pomorza Zachodniego w letnich igrzyskach olimpijskich po drugiej wojnie światowej
Brak okładki
Szczecińscy lekkoatleci na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Jeźdźcy olimpijscy
Brak okładki
Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986). Gimnastyczka, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. W 100. rocznicę urodzin
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Folia Orientalia