Rocznik 2021
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Główne kierunki polityki dynastycznej Mieszka III Starego
Rogowo i okolica na starej widokówce
Działania lotnicze w czasie bitwy pod Lenino : wybrane problemy
Profesjonalizowanie nauczycieli i pedagogów na przykładzie prac Piotra Kowolika [1946-2020] : in memoriam
 
Rocznik 2022
Trylogia Sienkiewicza : historia prawdziwa
Himalaiści : sięgając nieba
Brak okładki
Inne opowieści z morza
Szklarski krzyż : historia hutników szkła : życie polskich szklarzy
Śladami wysiedleń z terenu Żychlina podczas II wojny światowej : 21-23.04.1940 rok
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Mój poeta. Notatki z osobistych spotkań z Czesławem Miłoszem [1911-2004]
Brak okładki
Od polityki do poetyki. Prace ofiarowane Stanisławowi Jaworskiemu [ur. 1934]
Henryk Dembiński : the man who became a communist after death?
Brak okładki
List do prof. Wacława Lednickiego
Brak okładki
An uncaptive mind
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Tropy wańkowiczowskiego Smętka wiodą do Parska
Brak okładki
Melchior Wańkowicz (1892-1974)
Brak okładki
Proces Melchiora Wańkowicza 1964
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Wańkowicz etnografem?
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Witold Gombrowicz [1904-1969]
Brak okładki
Każdy ma swoją Itakę. Bobkowski i Gombrowicz: dwa dzienniki, dwie wolności
Brak okładki
Publicystyka, wywiady, teksty różne 1939-1963
Brak okładki
Prometeusz, kameleon, narcyz - Witold Gombrowicz [1904-1969]
Brak okładki
Polski film dokumentalny w XXI wieku
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Państwo, demokracja, chłopi. Studia z historii społeczno-politycznej Polski (XVII-XX w.). Tom studiów dedykowany profesorowi Romualdowi Wacławowi Turkowskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy dydaktyczno-naukowej
Brak okładki
Wincenty Witos i Józef Piłsudski w walce o niepodległość Polski. [Cz.] 1-2
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Wincenty Witos, mąż stanu 1874-1945, obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
Brak okładki
Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu
Brak okładki
100 lat tradycji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie. Księga jubileuszowa 1911-2011
Brak okładki
Księga sześćdziesięciolecia] 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 2: (1945-1996)
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
Brak okładki
Olimpijczycy ziemi sądeckiej
Brak okładki
Antoni Gościański [1926-1998] - (nie)zapomniany olimpijczyk
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 3: Amsterdam 1928
Brak okładki
Nasi olimpijczycy z AGH
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Folia Orientalia