Rocznik 2021
Polityczno-społeczny kontekst badań Synodu Zamojskiego
Zabawa w średniowiecznym mieście - recenzja]
Ravensbrück - miejsce pamięci i poszukiwań
Doświadczony łaską Bożą, mocny wiarą, nadzieją i miłością - recenzja]
Maria Czubaszek : w coś trzeba nie wierzyć
 
Rocznik 2022
Dzieje pierwszej publicznej szkoły średniej w Rybniku
Morze, miasto, port = Sea, city, port
Na polskiej ziemi : wspomnienia, dzienniki z lat 1976-1990. T. 1,
Żaby w śmietanie, czyli Stanisław Bareja i bliscy
Instytucja sędziego pokoju w Anglii oraz Walii w sprawach karnych : wzór dla polskich rozwiązań systemowych?
 
Rocznik 2023
Bez pożegnania : dzieje Związku Krakowian w Izraelu
Polscy historycy oświaty i wychowania w XX i początkach XXI wieku : portrety naukowe i wspomnieniowe
Roman Lutyński (1887-1968) : ludowiec, prawnik, działacz społeczny Płocka
Czołg T-26
W toni : polskie pojazdy podwodne ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku = In the deep : Polish underwater vehicles in the collections of the National Maritime Museum
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Rzeczpospolita domów. Zamki, dworki i pałace. T. 1
Nazizm - atrofia pamięci, mowa pamięci : (Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz)
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej
Brak okładki
Historia literatury polskiej
Brak okładki
Była raz "Kultura". Rozmowy z Zofią Hertz
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Wańkowicz etnografem?
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Silesia - de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Język - literatura - folklor
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Portrety
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku
Brak okładki
Po zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś
Brak okładki
Błagam, tylko nie profesor. Wypominania i anegdoty
Brak okładki
Pejzaże kultury. Prace ofiarowane profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin
Brak okładki
Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
Brak okładki
Pamiętnik poety
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Przemówienia
Leopold Skulski - minister spraw wewnętrznych w Rządzie Obrony Narodowej Wincentego Witosa: 24 lipca 1920 - 28 czerwca 1921 = Leopold Skulski - the Minister of the Internal Aff airs in the Government of National Defense Led by Wincenty Witos: July 24, 1920 - June 28, 1921
Brak okładki
Niech żyje Witos, niech żyje Polska!". Relacja Jana Dębskiego z podróży do Bułgarii w maju 1922 roku
Brak okładki
Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski
Brak okładki
Mozaika powiatu pińczowskiego. T. 1
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zasługi bp. Stanisława Adamskiego dla Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach
Brak okładki
50-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
Brak okładki
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
Brak okładki
Siódmy] VII Zjazd Absolwentów Studiów Ekonomicznych i Socjologicznych w Łodzi, 4-7 czerwiec 2009 r. 20 lat Stowarzyszenia
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Witalis Ludwiczak [1910-1988] - prawnik z olimpijskim paszportem
Brak okładki
Od Paryża 1924 do Sydney 2000. Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Encyklopedia ilustrowana
Brak okładki
Olimpijczycy Łodzi i regionu. Paryż 1924 - Rio 2016
Brak okładki
Jan Szczepański [1939-2017] - mistrz olimpijski związany z Wołominem
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)