Rocznik 2021
Between the falchion and the sword : a side arms specimen from the Naval Museum in Gdynia
Kościół katolicki w PRL 1980-1981 w dokumentach władz NRD
Brak okładki
Praojcowie Turków : pasza Mustafa Dżelaleddin (1826-1876) i Lehli Hajreddin (1833-1914) : koleje życia dwóch Polaków, którzy w Imperium Osmańskim stali się inspiratorami kształtowania ideologii narodu tureckiego, co spowodowało zaistnienie w 1923 roku Republiki Turcji
Brak okładki
Museum of Armoured Warfare in Poznań : collection catalogue
Zbigniew Henryk Kuźma : ofiarodawca daru numizmatycznego do Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Marian Turski : doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
Brak okładki
Żeńska Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Krasieninie w latach 1913-1939
Schaffgotschowie : arystokratyczny ród na Śląsku
Splendor i wiedza : biblioteka królewska Stanisława Augusta : eseje
 
Rocznik 2023
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?
Brak okładki
Miłosz listy pisze
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
Mickiewicz w Gdańsku. Rok 2005. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej na 150-lecie śmierci poety
Brak okładki
Wielkie pokuszenie", albo zapomniany fragment "Zniewolonego umysłu" Czesława Miłosza
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Silesia - de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi
Brak okładki
Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945)
Wańkowicz etnografem?
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Legenda Marka Hłaski
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Patagończyk w Berlinie". Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej
Brak okładki
Polska kultura ziemiańska. Szkice i rozprawy
Brak okładki
Literackie drogi wobec mitu
Brak okładki
Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w Zakopanem. Kilka uwag o projekcie "powieści złej"
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Testament Wincentego Witosa [1874-1945]
Brak okładki
Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego
Brak okładki
Myśl polityczna Wincentego Witosa (1874-1945)
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Retrospekcja. Cz. 1: Pracownicy
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 1925-2005
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1926-2021 : o wartościach łączących pracowników, absolwentów i studentów
Brak okładki
Pięćdziesiąt] 50 lat Technikum Ekonomicznego w Strzyżowie 1961-2011. Księga jubileuszowa
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Nadzieje i rozczarowania - polscy sportowcy na XI Nowożytnych Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku - analiza przypadków
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
Brak okładki
Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu