Rocznik 2021
Prusowie i ich sąsiedzi, czyli Z badań nad rozsiedleniem rodowym szlachty powiatu brzezińskiego (część południowa) do początku XVI w. Cz. 1 = The Prussians and their neighbours : from studies on the ancestral settlement of the nobility of the Brzeziny district (southern part) to the early 16th century. Pt. 1
Ocalić historię Walickich"
Święty Otton - Apostoł Pomorza : chrześcijaństwo na Pomorzu : kultura duchowa i materialna : monograficzna praca wieloautorska
Helena Modjeska in the American press (1877-1909) : the myth of Polish culture ambassador revisited
Druga twarz Hitlera : Hitler i jego sobowtór w służbie międzynarodowego kapitału i finansjery
 
Rocznik 2022
Szkice z dziejów polskiego przemysłu fortepianowego XX wieku
Brak okładki
Betlejem orędzia miłosierdzia : historia klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku
Ustrzyki Dolne : dzieje społeczno-gospodarcze. T. 2,
Polska Federacja Pueri Cantores w latach 1992-2017 : studium historyczno-liturgiczne
Historia 4 : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych : zakres podstawowy. Cz. 1,
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Portrety z historią
Brak okładki
Ścieżkami pisarzy. T. 1: Studia i szkice o Krakowie
Brak okładki
Listy do Czesława Miłosza 1952-1979
Brak okładki
Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg - Opole, 10-13 lipca 2013 r. T. 1
Brak okładki
Abecadło Miłosza
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym. Praca zbiorowa
Brak okładki
Dedykacje w książce dawnej i współczesnej
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Wańkowicz etnografem?
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Szczur" Witolda Gombrowicza jako przypowieść o władzy politycznej
Witold Gombrowicz - ja!
Brak okładki
Dziennik 1953-1956. T. 1
Brak okładki
Muzyczność w dramacie i teatrze
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
Brak okładki
Literatura i władza
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wojciech Korfanty - portret polityka. Materiały z sesji naukowej (wrzesień 1989)
Brak okładki
Mozaika powiatu pińczowskiego. T. 1
Brak okładki
Testament Wincentego Witosa [1874-1945]
Brak okładki
Droga do odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa w Warszawie
Brak okładki
W[incenty] Witos [1874-1945] - mąż stanu tysiąclecia (w świetle najnowszych dokumentów i wspomnień Wielkopolan)
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
140 lat tarnowskiego Ogrodnika : Tarnowska Szkoła Ogrodnicza - historia i współczesność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie-Gumniskach 1881-2021
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1965-2005. Księga jubileuszowa
Brak okładki
W stulecie szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku
Brak okładki
50-lecie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Polscy kolarze na igrzyskach olimpijskich. Polish cyclists at the olympic games
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
Brak okładki
Opolscy olimpijczycy
Brak okładki
Witalis Ludwiczak [1910-1988] - prawnik z olimpijskim paszportem
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Almanach Leżajski