Rocznik 2021
Brak okładki
Uwarunkowania adaptacji doktryny politycznej państwa socjalistycznego a konstrukcja tożsamości polskiego społeczeństwa po roku 1944 : (szkic problemowy)
Książę Andrzej Lubomirski : ordynat i przemysłowiec w latach 1882-1939
Ocalone wspomnienia : zebrane wspomnienia i opracowania 1939-1945. Cz. 1
Od wrocławskiego medyka do berlińskiego doktora prehistorii : akademicka edukacja Józefa Kostrzewskiego (1907-1914)
tóż moja Urszulko tak szczegółowy masz opis mojego tu życia, że sądzę J. J. Rousseau z równą szczerością nie pisał swoich spowiedzi” : obrazy życia prywatnego i kulturalnego w latach czterdziestych XIX wieku na podstawie korespondencji Gustawa Zielińskiego
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Legendy Kamiennogórskie Wilhelma Patschovskiego
Nieznane twarze Koszalina : miejsca, których już nie ma
Miedzna i okolice wczoraj i dziś. 2
Księga pamiątkowa 100-lecia zaślubin Polski z Morzem 1920-2020
Jedwabne : niemieckie zbrodnie na Polakach
 
Rocznik 2023
Żyło się niby normalnie : wspomnienia z lat okupacji 1939-1945
Brak okładki
Wspomnienia Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie : jubileusz 140-lecia Szkoły
Tak było
Brak okładki
Zeszyty Historyczne" : teka redakcyjna numeru 3/1963
Brak okładki
In labore virtus et vita" : profesorowi Andrzejowi Kadłuczce w 80. rocznicę urodzin
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Teatr Byrskich. Refleksje, dokumenty, wspomnienia (wybór). Ogólnopolskie Sympozjum, Kielce 24-25 luty 1992
Brak okładki
Literatura polska w świecie. [T. 7]: Recepcja i adaptacja, mecenaty i migracje. Prace ofiarowane profesorowi Romuladowi Cudakowi
Brak okładki
Portret podwójny wykonany z listów, wierszy, zapisków intymnych, wywiadów i publikacji
Brak okładki
Rozmowy zagraniczne 1979-2003
Brak okładki
Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Monte Cassino
Brak okładki
Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice
Brak okładki
W ojczyźnie serce me zostało". Szlakiem Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Żeromskiego, Wańkowicza
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji, Białystok 21-24 IX 1989 - w czterech tomach
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Język - literatura - folklor
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Po zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś
Brak okładki
Nareszcie wyzwoleni czy znowu zniewoleni? Polska emigracja powojenna we własnym zwierciadle
Brak okładki
Patagończyk w Berlinie". Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej
Brak okładki
Obraz Kanady w Polsce
Brak okładki
polnische Emigration und Europa 1945-1990. Eine Bilanz des politischen Dankens und der Literatur Polens im Exil, Die
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Londyńska reduta. [T.] 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działaność polskiej emigracji niepodległościowej
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
Brak okładki
Wincenty Witos a kluczowe kwestie w Sejmie Ustawodawczym (1919-1922)
Brak okładki
Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego
Brak okładki
Konflikt Wincentego Witosa z duchowieństwem Diecezji Tarnowskiej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
31 lat Stowarzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego. 1988-2019
Brak okładki
Księga pamiątkowa czterdziestolecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle 1962-2002
Brak okładki
Siedemdziesięciolecie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Stan organizacyjny i zadania wyższych szkół ekonomicznych w Polsce w latach 1945-1955
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Edward [Ewald] Cebula (1917-2004) olimpijczyk, piłkarz, trener
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Antoni Maszewski [1908-1944] - olimpijczyk i żołnierz
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)