Rocznik 2021
Regulated Roman coins and their imitations from India : did Roman coins circulate as money in the Subcontinent?
Zmiany zagospodarowania parceli 4-5 przy ulicy Reduta Wyskok w Gdańsku w świetle badań archeologicznych przeprowadzonych w 2018 roku
Pogoń Szczecin : szkice z tajnej historii
On the origins and chronology of the Wolin emporium
Dorobek i perspektywy badań nad życiem i działalnością Stanisława Kostki Potockiego prowadzonych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie : w dwusetną rocznicę śmierci = Achievements and prospects in studies on the life and actions of Stanisław Kostka Potocki carried out at The Museum of King Jan III's Palace at Wilanów on 200th anniversary of Potocki's death
 
Rocznik 2022
Szkoła w Dąbrówce na tle dziejów miejscowości (1911-2020) : przyczynek do historii gminy Stryszów
Parafia personalna w Kościele łacińskim : studium historyczno-prawne
SIAI S. 79 "Sparviero". Vol. 1
Muzeoterapia jako nowa misja muzeum
Leśnicy polscy ofiarami zbrodni pomorskiej 1939 roku
 
Rocznik 2023
Klatki schodowe w Poznaniu = The staircases of Poznań : Centrum Jeżyce Łazarz
Tajne państwo
Mikołaj Kopernik w numizmatyce i medalierstwie : katalog zbioru. T. 2,
Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. T. 7,
Teofila z Jabłonowskich Sapieżyna (1742-1816) : życie prywatne i działalność publiczna
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950
Brak okładki
Wyprawa w dwudziestolecie
Brak okładki
Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza. Studia
Brak okładki
Starzec i dziarscy chłopcy
Brak okładki
Listy do Czesława Miłosza 1952-1979
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26-27 X 1999
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Z Sienkiewiczem po Mazowszu. Studia - referaty - materiały. III Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie, Wyszogród, Czerwińsk, Płońsk, Gostynin, Kutno, Sierpc, Płock, 13-17 listopada 1989 r
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
Brak okładki
Po zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś
Brak okładki
Obraz Kanady w Polsce
Brak okładki
Dziennik 1953-1969
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939
Brak okładki
Narodowa demokracja XIX-XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Romana Wapińskiego (1931-2008). T. 1: Koncepcje - ludzie
Brak okładki
Twórcy niepodległości 1918-1922
Brak okładki
Prymas Tysiąclecia a polska wieś. Sesja popularnonaukowa pod patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Franciszka Ziejki odbyta 15 grudnia 2001 r. w Wierzchosławicach
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 2: (1945-1996)
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Źródła i materiały do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
Brak okładki
Księga jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Brak okładki
Pięćdziesiąt] 50 lat Technikum Ekonomicznego w Strzyżowie 1961-2011. Księga jubileuszowa
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar
Brak okładki
W imię wielkości Polski. Pierwszy start bydgoskich sportowców na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Nasi olimpijczycy z AGH
Brak okładki
Udział sportowców Pomorza Zachodniego w letnich igrzyskach olimpijskich po drugiej wojnie światowej
Brak okładki
Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche