Rocznik 2021
so-called Copernicus' Chapel : a jubilee creation in the gothic St John's cathedral in Toruń
Życie usłane książkami : szkice słowem i obrazem do biografii Marii Danilewicz Zielińskiej 1907-2003
Sklep u Mileta
Zarys historii osiedli płockich
Niemieckie pomniki na Ziemi Międzyrzeckiej
 
Rocznik 2022
W okowach niewoli : polscy oficerowie w Oflagu II C Woldenberg podczas II wojny światowej
Brak okładki
Przecież coś po nas zostanie" : wystawa w Domu Muzealnym w Opatowie : wystawa z okazji 80 rocznicy wywiezienia ludności żydowskiej do obozu zagłady w Treblince - 2022
Istota systemu common law, czyli O czterech znaczeniach anglosaskiego porządku prawnego
Brak okładki
Wspomnienia emigranta : portret człowieka zwykłego
Podróże malownicze przez Polskę 1780-1784 = Pictoresque travels through Poland 1780-1784 = Živopisnye putešestviâ po Polʹše 1780-1784
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony. Studia
Brak okładki
Listy znad Susquehanny
Brak okładki
Confins de l'ancienne Pologne, Les. Ukraine-Lituanie-Biėlorussie XVIe-XXe siėcles
Brak okładki
Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza [1911-2004]
Brak okładki
Podróż albo Rzeź niewiniątek. Pamiętnik pół wieku trwającej znajomości z polską, czeską i niemiecką historią 1939-1995 pióra ... poświęcony Jamesowi Merrillowi i Jackowi Woźniakowskiemu
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego [1915-2003]
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Brak okładki
Mexicanidad" a la [Melchior] Wańkowicz
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Listy 1945-1963
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Podróże poznaniaków
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Patagończyk w Berlinie". Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]. Pamięć i sumienie emigracji
Brak okładki
List do ferdydurkistów. Wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism
Brak okładki
Literackie drogi wobec mitu
Brak okładki
Amicus Poloniae. Teksty ofiarowane profesorowi Heinrichowi Kunstmannowi [1923-2009] w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Literatura i władza
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Znane i nieznane epizody pobytu "chłopskiego premiera" Wincentego Witosa w powiecie jarosławskim
Brak okładki
Twórcy państwowości polskiej. Daszyński, Dmowski, Korfanty, Paderewski, Piłsudski, Witos
Brak okładki
Mozaika powiatu pińczowskiego. T. 1
Brak okładki
Moravský exil polského premiéra Wincenty Witos
Brak okładki
Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zarys monograficzny Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w 45-leciu 1957-2002
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 1925-2005
Brak okładki
Jubileusz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Rys historyczny, pracownicy i absolwenci, wspomnienia
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego - Grota w Opolu (1945-2005)
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Bronisław Czech - olimpijczyk rodem z Podlasia
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar. Tadeusz Ślusarski (1950-1998)
Brak okładki
Olimpijskie turnieje zapaśnicze 1896-1996. Udział Polaków w zapaśniczych turniejach olimpijskich 1924-1996
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche