Rocznik 2021
Pożary w Bodzanowie w sierpniu 1930 r. : kryminalna historia z przeszłości
Mossad w Magdalence : kulisy spotkania przedstawicieli polskich i izraelskich służb specjalnych z maja 1990 r. : (w świetle notatki Gromosława Czempińskiego)
Lombard miasta Warszawy, organizacja i funkcjonowanie w latach 1817-1887
Fotografie polonijne jako historyczne dziedzictwo archiwalne Polskiej Misji Katolickiej we Francji
Ćwiczenia duchowe" św. Ignacego Loyoli kluczem do zrozumienia ikonografii wnętrza świętolipskiej bazyliki
 
Rocznik 2022
Brak okładki
70 lecie ogólniaka w Radzionkowie
Stara Wieś : u zarania osady oraz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (in loco) : zarys monograficzny na tle dziejów ziemi oświęcimskiej oraz pogranicza śląsko-małopolskiego w średniowieczu. Cz. 1
Brak okładki
Przypadki czy cudowne ocalenia
200 maratonów
Od Picassa i Dalego do Warhola i Banksy'ego : sztuka nowoczesna z kolekcji Książąt Lubomirskich = From Picasso and Dalí to Warhol and Banksy : the modern art from the Princes Lubomirski collection
 
Rocznik 2023
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Ostatni obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego
Brak okładki
Sylwetki. Miron Białoszewski]
Brak okładki
Granit i tęcza. Dzieła i osobowość Józefa Czapskiego [1896-1993]
Brak okładki
Pisarz na wygnaniu. Dobre lata
Brak okładki
Czeslaw Milosz [1911-2004]. On the imagination of twentieth-century man
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26-27 X 1999
Aliasów moc, czyli jak Melchior pisarz krzepił Wańkowicza wydawcę
Brak okładki
Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 2: Wiktor Choriew in memoriam
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
Brak okładki
Ostatnie słowo oskarżonego wygłoszone przed Sądem Okręgowym m. st. Warszawy 5 XI 1964 r
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej
Brak okładki
Gombrowicz emigrantów. Na podstawie ankiety Michała Chmielowca w londyńskich "Wiadomościach"
Brak okładki
Modernism - representations of national culture
Brak okładki
Mrożek w odsłonach. 39 opowieści z różnych miejsc i czasów
Brak okładki
Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Życie Chopina
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Z archiwum Józefa Retingera. Listy do przywódców ruchu ludowego
Brak okładki
Twórcy niepodległości 1918-1922
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
Brak okładki
Ostatnia droga Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos - premier Rządu Obrony Narodowej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Rozwój wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim (wybrane problemy)
Brak okładki
Poczet rektorów Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1947-2007
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Księga jubileuszowa
Brak okładki
Moje studia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie 1957-1962
Brak okładki
Z dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-1996
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Opolscy olimpijczycy
Brak okładki
Ryszard Błażyca [1896-1981] i Rozalia Kajzer-Piesiur [1909-1977]. Pierwsi górnicy olimpijczycy
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Art of the Orient