Rocznik 2021
Prymas Stefan Wyszyński wobec Ziem Zachodnich w latach 1948-1972 ze szczególnym uwzględnieniem Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wielkopolskim
Od ruchu oporu do legitymizacji systemu? : ewolucja tożsamości Hezbollahu w świetle teorii Manuela Castellsa
Mikroprzeszłość : badania specjalistyczne w archeologii
Brak okładki
Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Urbańczyku
Świdnickie silva rerum
 
Rocznik 2022
Ziemia kielecka na pocztówkach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego : katalog
Historia stosunków amerykańsko-etiopskich do 1977 r., ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia wojskowej bazy komunikacyjnej Kagnew Station
Ze wsi do miasta : Polskie Stronnictwo Ludowe w Warszawie (1945-1947-1949)
Lagrowi ludzie : śledztwo i pierwszy proces stutthofski (1945-1946) : opowieść o przemianie
Krzysztof Krawczyk : życie jak wino
 
Rocznik 2023
Rok czterech cesarzy" (68-69 n.e.) : poboczne epizody militarne
Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą : poradnik rolnika z terenów Śląska Cieszyńskiego z przełomu XIX i XX wieku : zbiór źródeł
Wielkie dni małej floty
Sejm, rząd, król, dyktator : uwagi na czasie ; Z burzliwej doby : mowy sejmowe
Brak okładki
Ks. dziekan Karol Fox - kapłan miłujący Kościół
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Nieśmiertelni. Krypta Zasłużonych na Skałce
Brak okładki
Ostatni obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz.] 2
Brak okładki
Listy 1952-1963; 1964-1972; 1973-2000
Brak okładki
Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci. Materiały III Międzynardowej Konferencji w Białymstoku, 9-12 IX 1998 w trzech tomach. T. 1: W kręgu spraw historycznych
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Aliasów moc, czyli jak Melchior pisarz krzepił Wańkowicza wydawcę
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
Brak okładki
Korespondencja Jana Emila Skiwskiego z Melchiorem Wańkowiczem
Brak okładki
W podróży po ziemi sztumskiej. Tarnowski, Andriolii [!], Żeromski, Wańkowicz
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Gombrowicz i okolice
Brak okładki
Witold Gombrowicz. Studium portretowe. T. 2
Brak okładki
Prawo i literatura. Szkice drugie
Brak okładki
Modernism - representations of national culture
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Piekło i niebo Polaków". Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje, kontynuacje, spory, pamięć. T. 1
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Walenty Gawron [1891-1977] - limanowski Witos
Brak okładki
Moja tułaczka w Czechosłowacji
Brak okładki
Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Źródła i materiały do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
Brak okładki
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1965-2005. Księga jubileuszowa
Brak okładki
Księga pamiątkowa czterdziestolecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle 1962-2002
Brak okładki
Moje studia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie 1957-1962
Brak okładki
W stulecie szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Rudzcy olimpijczycy
Brak okładki
Od Chamonix i Paryża do Vancouver. Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2010
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Teresa Ciepły - mistrzyni olimpijska z Bydgoszczy (1937-2006)
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 2: Berlin 1936, Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały