Rocznik 2021
Publikacje o regionie z 2020 roku
Sabała - awanturnik tatrzański
Szulmiński : miłość potężniejsza niż śmierć
Antykomunizm socjalistów" : kilka uwag krytycznych
Anatomia pewnego pomówienia, czyli o aktach archiwalnych Służby Bezpieczeństwa dotyczących Kazimierza Kujdy i o tym, co z nich wynika
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Szkło z kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Exodus z Egiptu do Ziemi Obiecanej : Izrael w Egipcie, plagi, exodus i wejście do Kanaanu w oparciu o źródła biblijne, pozabiblijne i dane archeologiczne
Zygmunt Pniewski : naukowiec czy artysta : wspomnienia
Brak okładki
Miłość Chrystusa przyciska nas" (2 Kor 5,14) : abp Stanisław Nowak pierwszy metropolita częstochowski 1935-2011
Warszawa rysuje Skopje
 
Rocznik 2023
Dzieje Swoszowic : królewskiej perły Rzeczypospolitej
XVIII i XIX-wieczne rysunki architektoniczne i plany Płocka w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
Brak okładki
Ruch ahmadijja w Polsce w XX wieku
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Wspominając Miłosza... Czy zamknięta epoka?
Brak okładki
Miłosz. Biografia
Brak okładki
Wokół literackiej Nagrody Nobla dla Czesława Miłosza
Brak okładki
Wyprawa w dwudziestolecie
Brak okładki
Paweł Hertz (1918-2001)
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
Brak okładki
Tropy wańkowiczowskiego Smętka wiodą do Parska
Brak okładki
Melchiora Wańkowicza kręta droga do Polski Ludowej
Brak okładki
Westerplatte
Wańkowicz etnografem?
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Listy do Juana Carlosa Gómeza
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
Brak okładki
Nowoczesność i sarmatyzm
Brak okładki
Prawo i literatura. Szkice drugie
Brak okładki
Gębą stąd
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Życie Chopina
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Na szlaku niepodległości
Brak okładki
Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej
Brak okładki
Wincenty Witos a kluczowe kwestie w Sejmie Ustawodawczym (1919-1922)
Brak okładki
Twórcy państwowości polskiej. Daszyński, Dmowski, Korfanty, Paderewski, Piłsudski, Witos
Wincenty Witos wobec Rosji i ZSRR
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Pięćdziesiąt] 50 lat Technikum Ekonomicznego w Strzyżowie 1961-2011. Księga jubileuszowa
Brak okładki
Historia i teraźniejszość Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
Brak okładki
Profesorowie i wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziejach katowickiej Akademii Ekonomicznej
Brak okładki
Dzieje Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej 1927-1997
Brak okładki
Szkoła Wyższa w środowisku regionalnym. Z okazji 15-lecia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Brak okładki
Od Chamonix i Paryża do Vancouver. Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2010
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
Brak okładki
Antoni Gościański [1926-1998] - (nie)zapomniany olimpijczyk
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Folia Orientalia