Rocznik 2021
Doświadczenia Suwałk z pierwszej i drugiej wojny światowej
Brak okładki
Życie kulturalne i artystyczne mieszkańców Bachledówki
Recepcja myśli starożytnej w średniowieczu
Skarb Słuszków I : denary krzyżowe z przełomu XI i XII wieku = The Słuszków I hoard : cross denarii from the end 11th and the beginning of the 12th century
Antoni Maksymilian Kowalkowski (1901-1983) - nauczyciel w Sulęczynie, Parchowie i Bączu
 
Rocznik 2022
Anin w moim życiu
Zrozumieć wojnę z Rosją : Katyń - Moskwa - Kijów : 1610-2022
Im Tal der Malapane : die Geschichte der friderizianischen Hüttensiedlung Malapane (Ozimek) von 1754 bis 1945
Brak okładki
Biblijny obraz św. Józefa
Zamęt : czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach. Cz. 2,
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Rosja i ZSRR : krótka historia imperium bezprawia
Za winklem : historię rodziny Królikowskich
Edith Piaf : ptak smutnego stulecia
Polska : dwanaście wieków
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Staropolskie zwierciadło. Dawne widowiska polskie z perspektywy współczesnej. Książka poświęcona pamięci Profesora Juliana Lewańskiego
Brak okładki
Ukraina, Polska, świat. Wybór artykułów
Brak okładki
Historia literatury polskiej do roku 1939
Brak okładki
Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci. Materiały III Międzynardowej Konferencji w Białymstoku, 9-12 IX 1998 w trzech tomach. T. 1: W kręgu spraw historycznych
Brak okładki
Swedish-Polish modernism. Literature, culture. Conference held in Cracow, Poland, april 20-21 2001. Joint Swedish Polish conference entited Swedish Polish modernism - literature, language, culture
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Tropy wańkowiczowskiego Smętka wiodą do Parska
Krajobraz po bitwie : narracje klęski plebiscytu 1920 roku w reportażach Melchiora Wańkowicza i Leona Sobocińskiego = A landscape after the battle : narratives of the 1920 plebiscite’s defeat in the reports by Melchior Wańkowicz and Leon Sobociński
Brak okładki
Silesia - de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Wspominając Gombrowicza
Brak okładki
Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii
Brak okładki
Obszary polonistyki. Język - kultura - literatura. [T.] 1
Brak okładki
Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918-1939)
Brak okładki
Z Sienkiewiczem po Mazowszu. Studia - referaty - materiały. III Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie, Wyszogród, Czerwińsk, Płońsk, Gostynin, Kutno, Sierpc, Płock, 13-17 listopada 1989 r
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
W[incenty] Witos [1874-1945] - mąż stanu tysiąclecia (w świetle najnowszych dokumentów i wspomnień Wielkopolan)
Brak okładki
Witosowe przesłania
Brak okładki
Walenty Gawron [1891-1977] - limanowski Witos
Brak okładki
Wincenty Witos a kluczowe kwestie w Sejmie Ustawodawczym (1919-1922)
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Poczet rektorów Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1947-2007
Brak okładki
Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy
Brak okładki
Technikum Finansowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne im. St. Staszica, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. St. Staszica, Zespół Szkół nr 8 im. St. Staszica: 1951-2011
Brak okładki
Szkoła Wyższa w środowisku regionalnym. Z okazji 15-lecia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy. Polscy sportowcy w latach 1924-1998
Brak okładki
Chorążowie polskich ekip olimpijskich (1924-2018)
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku
Brak okładki
Od Paryża 1924 do Sydney 2000. Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Encyklopedia ilustrowana
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche