Rocznik 2021
Droga do zawodu budowniczego na prowincji pruskiej w XIX i XX wieku na przykładzie Gliwic : tytulatura zawodowa i jej ewolucja
100 lat tradycji Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku - recenzja]
Propagandowy wizerunek chrześcijaństwa w polskich podręcznikach do historii z okresu stalinizmu
Wieś w tyglu zmian : przeobrażenia społeczne i mentalne na wsi polskiej po 1945 roku
Lobbyści : zachodni rzecznicy polskiej niepodległości. T. 2,
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Mimoza w butach z cholewami : wspomnienie o Mai Matusińskiej żołnierzu Armii Krajowej, historyku sztuki oraz jej współczesnych
Brak okładki
Janusz Maria Saryusz Kamocki żołnierz Armii Krajowej i etnograf
Akcja Gestapo przeciwko polskiej inteligencji na terenie gminy Blizanów : aresztowani i deportowani do obozów koncentracyjnych w III Rzeszy w kwietniu 1940
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Dąbrowa Białostocka : kartki z historii. T. 1
 
Rocznik 2023
Dzieje Swoszowic : królewskiej perły Rzeczypospolitej
38. Dywizja Piechoty Rezerwowa : geneza i walki we wrześniu 1939 roku
XVIII i XIX-wieczne rysunki architektoniczne i plany Płocka w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Wokół literackiej Nagrody Nobla dla Czesława Miłosza
Brak okładki
Miłosz patrzy na getto. Paradoksy bliskości i oddalenia w doświadczeniu przestrzeni Warszawy okupacyjnej
Brak okładki
Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950
Brak okładki
Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej
Brak okładki
Korespondencja Tadeusz J. Kroński - Czesław Miłosz. Próba opisu postaw polskiej inteligencji powojennej (1945-1950)
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
Brak okładki
Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26-27 X 1999
Brak okładki
Silesia - de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany pamięci nestora historyków polskich profesora Józefa Jasnowskiego (1906-2009)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
Brak okładki
Literatura czasów PRL-u o PRL-u
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku
Brak okładki
Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru
Brak okładki
O Witoldzie Gombrowiczu. Materiały z sesji w 95 rocznicę urodzin i 30 rocznicę śmierci pisarza
Brak okładki
Mickiewiczologia. Tradycje i potrzeby. Materiały konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oraz Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku w dniach 23-25 września 1997 roku
Brak okładki
Wspominając Gombrowicza
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Listy
Brak okładki
Walenty Gawron [1891-1977] - limanowski Witos
Brak okładki
Wincenty Witos w rękach NKWD
Brak okładki
Wincenty Witos. Współtwórca niepodległości 1874-1945. Obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
Brak okładki
Świadek i uczestnik odzyskania niepodległości przez Polskę. Przemówienie Wincentego Witosa w Reichsracie z 16 VI 1917 r
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Szkoła Ekonomiczna we wspomnieniach absolwentów. Jubileusz 85-lecia 1924-2009
Brak okładki
Księga 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2003
Brak okładki
25-lecie praw doktoryzowania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Brak okładki
Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 2: Berlin 1936, Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
Brak okładki
Stanisław Marusarz (1913-1993) - olimpijczyk
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały