Rocznik 2021
Kalendarium ziemi dębickiej za rok 2021
Pro Lusatia. Opolskie studia łużycoznawcze. T. 20
Wizytacja kościoła parafialnego świętego Macieja Apostoła w Nieświczu w diecezji łuckiej z 1849 roku
Brak okładki
Wszyscy umrzemy, a ty będziesz żył
Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie w okolicach Lelowa w optyce archeologicznej
 
Rocznik 2022
Twórcy współczesnej psychiatrii : sylwetki polskich psychiatrów XIX i pierwszej połowy XX wieku
Brak okładki
Przegląd Księgarski" 1918-1939 : adnotowana bibliografia zawartości. T. 5,
Brak okładki
1039 : Poznań and the invasion of Bretislaus I of Bohemia
Skierniewice w objęciach starych pocztówek i fotografii Zbyszka Gradowskiego
Wrocławska niezależna scena muzyczna 1990-2000 : Paweł Czepułkowski (Kormorany), Dariusz Bufnal (Serpent Beat), "Biały", "Mokry" (Infekcja), Marcin "Mooha" Grewling, Wojciech "Wojteck" Kasowski, Czarek Królik (Fate), Maciej Kurowicki (Hurt), Rafał "Rodżer" Bachórz, Katarzyna "Kaśka" Konarska (Klinika), Andrzej Hejne, Andrzej "Gienia" Markowski (Funny Hippos), Artur Majewski (Robotobibok), Wojciech "Łuczek" Łuczkiewicz, Piotr "Zwierzak" Stanclik (Tumbao), Maciek Frett (Job Karma)
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
 
60. rocznica śmierci Aleksandry Piłsudskiej
Prywatne światy zamknięte w listach"
Wspomnienia
Brak okładki
Kamienny Dwór. Przystań Aleksandry Piłsudskiej
Brak okładki
Człowiek a historia. Ludzie i wydarzenia. [T. 1]
Piłsudscy w Sulejówku
 
100. rocznica urodzin Jerzego Nowosielskiego
Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego [1923-2011]
Trzebiatów - spotkania pomorskie [T. 8.:] 2010
Brak okładki
Hiller, Strzemiński, Nowosielski. Widzieli urodę miasta
Zagubiona bazylika. Refleksje o sztuce i wierze
Światło Wschodu w przestrzeni gotyku (materiały pokonferencyjne)
 
100. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej
Inne pozytywne uczucia też wchodzą w grę. Korespondencja 1972-2011
Literatura (i kultura) polska w świecie
Rewolucja Szymborskiej 1945-1957. O wczesnej twórczości poetki na tle epoki
Burzliwe fortuny obroty. Mój pamiętnik (1831-1881)
Potęga intelektu. Umberto Eco [1932-2016]: recepcja i reminiscencje w Polsce. Księga dedykowana profesorowi Umberto Eco, doktorowi honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego
 
100. rocznica śmierci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera
Brak okładki
Włodzimierz Przerwa-Tetmajer [1861-1923]. W dziewięćdziesięciolecie śmierci artysty i polityka
Brak okładki
Tetmajerowie z Bronowic]
Z obcym nazwiskiem na swojej ziemi : Tetmajerowie
Dla dobra rządu chłopskich dusz... Wiciarz, ludowiec, nauczyciel, uczony. Księga pamiątkowa pamięci profesora Józefa Ryszarda Szaflika
Wieś Bronowice Małe i jej mieszkańcy w czasach "Wesela"- szkic etnograficzny
 
100. rocznica śmierci Jadwigi Zamoyskiej
Brak okładki
Przez lud dla ludu. Irena Kosmowska (1879-1945). Polityk, społecznik, wychowawca
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
At the source of dailiness. Interpreting the traces of history of everyday life
 
130. rocznica śmierci Jana Matejki
Jan Matejko. Mistrz legendy św. Stanisława
Brak okładki
Nowoczesność kolekcji
Brak okładki
Nihil sine litteris. Scripta in honorem professoris Venceslai Walecki
Brak okładki
Jan Matejko House Museum : Branch of the National Museum in Krakow : guidebook
Brak okładki
Wizja historyczna w służbie narodu. 140 lat historii obrazu Jana Matejki "Bitwa pod Grunwaldem". Referaty wygłoszone 28 września 2018 r. na konferencji zorganizowanej przez Muzeum Pamiątek po Janie Matejce w Nowym Wiśniczu
 
150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego
Brak okładki
Naród, państwo, Kościół. Wybór publicystyki katolicko-społecznej
Brak okładki
Sesja naukowa poświęcona Wojciechowi Korfantemu (Kraków, 26-27 marca 2004)
Brak okładki
Myśleć sercem, czyli być dla... Krótka historia spotkań nauczycieli i pracowników oświaty w Piekarach Śląskich 2004-2013
Brak okładki
Korfanty w anegdocie
Brak okładki
Wojciech Korfanty [1873-1939] wobec idei demokratycznego państwa
 
150. rocznica śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego
Brak okładki
Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873). Osobowość wielkiego odkrywcy
Brak okładki
A Polish count in county Mayo. Paul de Strzelecki and the great famine
Brak okładki
Materiały V Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Kraków, 22-23 września 2000
Brak okładki
Poles and their contributions to Asia-Pacific countries
Brak okładki
Polskie opisanie świata. Studia z dziejów poznania kultur ludowych i plemiennych. T. 1: Azja i Afryka
 
220. rocznica urodzin Maurycego Mochnackiego
Brak okładki
Z warsztatów badawczych historyków literatury polskiej - Wrocław 2002
Brak okładki
Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939
Brak okładki
Historia ma konsekwencje. Mickiewicz, Mochnacki, Norwid, Witkacy o dziejach Polski
Brak okładki
Dwaj przeciwnicy ideowi: Ludwik Nabielak i Maurycy Mochnacki
Brak okładki
W gorączce. Krytyka literacka Maurycego Mochnackiego i Mariana José de Larra
 
230. rocznica urodzin Aleksandra Fredry
Brak okładki
Z życia i twórczości Aleksandra Fredry. W dwusetną rocznicę urodzin poety. Materiały z sesji naukowej, Przemyśl 5-13 czerwca 1993
Brak okładki
Ten mądry statysta i polityk..." czyli o działalności obywatelskiej Aleksandra Fredry
Brak okładki
Na przełomie wieków... Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Piaseckiemu w czterdziestolecie pracy naukowej
Brak okładki
Bogdan Zakrzewski [1916-2011]
Brak okładki
Trzy po trzy
 
550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika
Brak okładki
Odrodzenie astronomii ptolemejskiej we Włoszech w XIV-XV w. Wpływ na wczesne prace Kopernika. Tablice planetarne w uppsalskim "zeszycie" Kopernika (Kodeks Copernicana 4)
Brak okładki
Odkrywamy Warmię na nowo. Dni Dziedzictwa Warmii - XII
Brak okładki
Od Kopernika do Wolszczana. Historia odkryć i współczesne badania astronomiczne wszechświata
Brak okładki
Co dalej z Mikołajem Kopernikiem? Historia, stan aktualny i perspektywy badań kopernikańskich w Polsce
Brak okładki
The book nobody read. Chasing the revolutions of Nicolaus Copernicus [1473-1543]
 
Rok Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego
Brak okładki
Dokumenty z Archiwum Ringelbluma. [W jęz. jidysz]
Brak okładki
Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej. Uwagi i spostrzeżenia
Brak okładki
Bund. 100 lat historii 1897-1997
Brak okładki
Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć
Brak okładki
Pisma getta warszawskiego
 
XXX
Brak okładki
Wspomnienia : 1891-1978
Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe - recenzja]
Miejskość modernizowana, miejskość modernizująca : polskie miasta w przemianach cywilizacyjnych XIX wieku. Wybrane zagadnienia
Miecznikowska, Elżbieta: W wiśniewskiej garnkowni Pani Wandy. - recenzja]
Płk dypl. Jan Władysław Rozwadowski